Tjenester

Kjøleanlegg på et tak
 • Prosjektering og etablering av komplette ventilasjon- og kjøleanlegg
 • Totalentreprise
Kjøleanlegg
 • Service på alle slags anlegg
 • Måling og kartlegging av inneklima
 • Rens av ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg
 • Innregulering av anlegg
 • Akutte serviceoppdrag og hastesaker

Produkter

Om Thomsen dampgenerator for befuktning:

 • produserer tørr damp uten dråper

 • «wing» system opprettholder laminær strømning rundt dampspyd for optimal distribusjon av damp

 • generatoren kan kobles rett inn på nettvann uten bruk av filter

 • regulerer damp-produksjonen med en nøyaktighet på 1% uten avbrudd

 • urenheter i vannet skilles automatisk ut og tanken er til enhver tid helt ren uten avleiringer

 • internt styresystem som enkelt kan kobles opp mot SD-anlegg

Sentralt Godkjent Foretak

 • Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.

 • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3.

 • Utførelse av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3.