Produkter

Luftkvalitet

Luftkvalitet AS er eneforhandler av Thomsen dampgenerator. Produktet skal kun installeres og vedlikeholdes av sertifisert personell fra Luftkvalitet AS. Installasjonen er to-delt og består av en dampgenerator og et dampdistribusjonssystem. Thomsen dampgenerator har designpatent 085679.

Thomsen dampgenerator

Befuktning har mange anvendelsesområder som:

 • inneklima
 • renrom
  • laboratorier
  • operasjonsaler
  • røntgen, MR, osv.
 • museum
 • industri
 • skoler
 • kontorlokaler
 • kjøleanlegg
 • offshore

Systemet produserer tørr damp uten dråper. Damp distribueres optimalt via Thomsen wing i kanal systemet med minimal motstand. Et riktig fuktighetsnivå, fører til at aerosoler forstørres. Partiklene blir bundet til vannmolekylene, og blir for tunge til å holde seg svevende.

 

Generatoren kan kobles rett inn på nettvann uten noe spesielt krav til vannkvalitet. Dampgeneratoren er en syklonseparator som fjerner forurensninger fra vannet som blir tilført. Utstyret av denne typen er ikke avhengig av kjemikalier eller rengjøringsmidler for å utføre denne oppgaven. I stedet, gjør en syklonseparator bruk av sentrifugalkraft for å skille partiklene fra vannet. Det patenterte designet og fyllingsmetoden resulterer i at urenheter, som humus-, kalk-, og kobberpartikler felles ut og synker i bunn. Disse utfellingene skylles automatisk ut en gang pr. døgn uten at damp-produksjonen berøres.

 

Et internt system kontrollerer vannmengden i tanken slik at den til enhver tid holder 43 liter med en nøyaktighet på ca. 1%.  Forbruket av vann reguleres ofte og i takt med fylling av vannmengden slik at den forblir konstant. Installasjonen krever lite plass med et fotavtrykk på 50x50 cm og har en høyde på ca. to meter.

 

Systemet kan enkelt knyttes mot SD-anlegg eller brukes som en stand-alone enhet. Thomsen dampgeneratorer kan kobles i serie og fordeles på flere dampspyd og andre etterbehandlingsenheter.

 

Thompson dampgenerator kan produsere tørr damp 24/7 med en presisjon på 1% i tillegg til å ha et minimalt servicebehov.