Energimerkning

Kontakt oss

Vi tilbyr energimerking av bygg

Energimerking er obligatorisk for alle som skal selge eller leie ut yrkesbygg. Alle yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis bygningen markedsføres, skal det komme frem hvilket energimerke bygget har fått. Som kjøper eller leietaker bør du kreve å få se energiattesten. Attesten kan samtidig gi en indikasjon på hvilken byggteknisk tilstand bygget er i. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier bygget bruker bygningen.

Hvordan kommer du videre?

Kontakt oss i dag og hør hvordan du best og billigst kan etablere energiattesten for bygget. Våre rådgivere har stor praktisk og teoretisk kompetanse til å gjennomgå byggets tekniske installasjoner og utarbeide energiattesten. Denne skal vise hvor god beregnet energistandard bygningen har utfra et merkesystem der karakteren A er best og G er dårligst. Attesten skal være synlig for brukerne i bygningen og i markedsføring. Den skal inneholde et opvarmingsmerke som angir hvor stor del av energien brukt til oppvarming som stammer fra fornybare energikilder. Der krevs også forslag av tiltak som vil gi reduksjon i energiforbruken. Vi beregner forventet energibesparelse ved hvert enkelt tiltak som foreslås og viser samtidig hva besparelsen i kWh utgør økonomisk. Vi kan hjelpe dig å forbedre bygget og dermed også energiattesten. Bruk oss til å etablere et verktøy (energiattesten og forslag til forbedringer) som kan spare dig for riktig mange penger per året.

Interessert i energimerking til fordelaktig pris? Kontakt oss!