Velkommen til Luftkvalitet

Som ventilasjonsentreprenør prosjekterer, installerer og utfører vi service på ventilasjon- og klimaanlegg i Oslo og østlandsområdet. Selskapets overordnede mål er å levere anlegg av høy kvalitet, skape gode relasjoner og beholde fornøyde kontraktspartnere innen serviceavtaler. Selskapet liker å ha kontroll i alle ledd med gjennomføringen av entrepriser og har en fordel av kvalifiserte fagfolk i egen montasje og serviceavdeling. Bedriften er lokalisert på Tveita i Oslo med kontorer og verksted.

Last ned vår brosjyre!

Om oss:

Luftkvalitet AS ble etablert i 1988. Bedriften har en kontinuerlig og naturlig vekst, men for oss er det absolutt viktigste å sørge for at kundene våre får en service vi kan være bekjent av. Vårt overordnede mål er å levere anlegg av høy kvalitet, skape gode relasjoner og tilby serviceavtaler som gir fornøyde kontraktspartnere. Våre erfarne ingeniører og fagfolk i avdelingene for montasje og service sørger for at vi til enhver tid har full kontroll over oppdragene.

For å kunne holde oss oppdatert på utviklingen i faget og være sikre på at vi kan levere kvalitet i overskuelig fremtid, har vi lærlinger hos oss. Kombinasjonen av unge mennesker med nysgjerrighet og interesse for faget og erfarne fagfolk, gjør at vi har en blanding av ansatte som gjør oss i stand til å utføre de aller fleste oppdrag innen faget.

Luftkvalitet AS er tilsluttet og har aktivt styreverv i bransjeorganisasjonen Ventilasjon Kulde Energi (VKE). Vi er godkjent for ansvarsrett, godkjent lærebedrift innen ventilasjons og blikkenslagerfaget samt kulde- og varmepumpemontørfaget. Vi er kvalifisert for å energimerke bygg og som leverandør i StartBANK.

Vi ser det som en spennende utfordring å levere effektive anlegg innen dagens strenge energikrav. Det er i prosjekteringsfasen de viktigste grepene foretas. Luftkvalitet AS benytter BIM i prosjekterings– og gjennomføringsfasen. Vi ble i 2012 valgt av Innovasjon Norge for BIM-fyrtårnprosjekt i regi av Norsk Teknologi.