Tjenester

Kjøleanlegg på et tak
  • Prosjektering og etablering av komplette ventilasjon- og kjøleanlegg
  • Totalentreprise
Kjøleanlegg
  • Service på alle slags anlegg
  • Måling og kartlegging av inneklima
  • Rens av ventilasjonsanlegg
Ventilasjonsanlegg
  • Innregulering av anlegg
  • Akutte serviceoppdrag og hastesaker

Sentralt Godkjent Foretak

  • Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2.
  • Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3.
  • Utførelse av Sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3.